Clywed Lleisiau: Pecyn Gwybodaeth (1998)

Mae'r pecyn gwybodaeth hwyn yn cynnwys deunydd printiedig sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol neu'n anuniongyrchol neu'n anuniongyrchol a'r ffenomen o glywed lleisiau. Cyhoeddwyd ef gan Grwp Clywed Lleisiau Sir Benfro gyda chymorth ariannol gan Fwrdd Elusennau y Loteri, Cymru yn 1998. Mae'r pecyn gwybodaaeth arloesol hwn yn llawn gwybodaeth, yn gytbwys ac addysgol. Yn becyn A4 dwyieithog sydd dros 100 o dudalennau, mae'n cynnwys Cyflwyniad i bwnc Clywed Lleisiau, erthyghlau o'r wasg gyffredinol yn y DG, erthyglau o'r wasg arbenigol yn y DG, Ffeil ffeithiau Iechyd Meddwl, cysylltiau defnyddiol, darllen pellach, awgrymiadau ynglyn a Chlywed Lleisiau, cartwnau, diweddglo ac atborth,

Pris: £12

Ffeil Ffeithiau Ichhyd Meddwl (1999)

Ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg, cyhoeddwyd y Ffeil Ffeithiau Iechyd Meddwl gan Grwp Clywed Lleisiau Sir Benfro yn 1999. Caiff y llyfryn 32 tudalen ei gydnabod yn arweinlyfr i faterion sy'n gygylltiedig a iechyd y meddwl. Mae'n cynnwys:

Iechyd Meddwl: 20 ffaith

Iechyd Meddwl a Thrais: 13 ffaith

Sgitsoffrenia: 35 ffaith

Hunanladdiad a Hunanniweidio - Sefydliad Iechyd Meddwl (Mental Health Foundation)

Ffeithiau ynglyn a iechyd y meddwl: Mediawatch Good Company

(rhestr o wyddonwyr, athronwyr, gwleidyddion, awduron, artistiaid, cerddorion, cyfansoddwyr, beirdd a phobl gyhoeddus, ddoe a heddiw, oedd a phroblemau iechyd emosiynol neu sydd a rhai ar hyn o bryd)

Cyhoeddiadau Iechyd Meddwl a argymhellir

Sefydliadau Iechyd Meddwl y DG

Pris: £2

Clywed a pherthyn: Pecyn Cylchlythyron 2000

Rhwng Ebrill 1998 a Mawrth 2000 cynhyrchodd Grwp Clywed Lleisiau Sir Brnfro gylchythyr misol a gai ei ddosbarthu i nifer cyfyngedig o ddarllenwyr yn Sir Benfro a'r tu allan. Enw'r cylchlythyr ar y cychwyn oedd Cylchlythyr Clywed Lleisiau Sir Benfro, ond cafodd enw newydd yn ddiweddarach, sef Clywed a Pherthyn. Mae Pecyn Cylchlythyron Clywed a Pherthyn 2000 yn cynnwys pob copi o'r cylchlythyron misol hyn. Mae'r pecyn o gylchlythyron, sy'n 200 o dudalennau A4, yn cynnwys erthyglau, awgrymiadau perthnasol.

Bwriadwyd y pecyn ar gyfer y rhai sy'n clywed lleisiau, gofalwyr, gweithwyr ymm maes iechyd meddwl, meddygon teulu a'r rhai sydd a diddordeb mewn Clywed Lleisiau o unrhyw safbwynt.

Pris: £12

Sut I Archebu

Os dymunwch archebu:

Clywed Lleisiau: Pecyn Gwybodaeth - (£12)

Ffeil Ffeithiau Iechyd Meddwl - (£2)

Clywed a Pherthhyn : Pecyn Cylchythyron 2000 - (£12)

Ychwanegwch 10% ar gyfer lapio a phostio, os gwelwch yn dda.

Anfonwch eich siec (yn daladwy i Rhwydwaith Clywed Lleisiau Cymru) i:

Cyhoeddiadau, Rhwydwaith Clywed Lleisiau Cymru, d/o Gweithredu dros Iechyd Meddwl, Gorllewin Cymru, Brighton Chambers, 124 Main Street, Penfro, Sir Benfro, SA71 4HN

Mudiad nad yw er elw yw

Rhwydwaith Clywed Lleisiau Cymru